Declaratieformulier hulptrainers

Declaratieperiode augustus t/m december. Inleveren eerste week januari.
Betaling tweede week januari.

Declaratieperiode januari t/m mei. Inleveren na de laatste training.
Betaling eerste week van juni.

Declaraties zonder handtekening van de trainer worden niet uitbetaald.
De hulptrainer is zelf verantwoordelijk voor het indienen van het declaratieformulier met handtekening en inleveren in enveloppe bij:

Maria Thijssen
Burg. Moorenstraat 63
5443 AC Haps